Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công Bố Thông Tin    
VTB: BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022

Công Bố Thông Tin
VTB: NGHỊ QUYẾT HĐQT PHIÊN HỌP THÁNG 01-2023 (05/01/23)
VTB: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (09/12/22)
VTB: HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (29/11/22)
VTB: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (09/11/22)
VTB: THÔNG BÁO CHỐT DS CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (08/11/22)
VTB: NGHỊ QUYẾT HDQT VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (08/11/22)
VTB: NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC DỰ ÁN SỐ 6 PHẠM VĂN HAI (21/10/22)
VTB: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÁNG 9 NĂM 2022 (16/09/22)
VTB: CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG 2022 (30/08/22)
VTB: NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI 2021 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2022 (29/08/22)
Hỗ trợ khách hàng
Bảo Hành
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư