Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công Bố Thông Tin    
VTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chi tiết : ...
14/05/20
 
VTB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Chi tiết : ...
06/05/20
 
VTB: Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chi tiết : ...
16/04/20
 
VTB: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chi tiết : ...
16/04/20
 
VTB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2020 so với quý 1/2019
Chi tiết : ...
15/04/20
 
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết : ...
06/03/20
 
VTB: Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01 năm 2020
Chi tiết : ...
20/01/20
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công Bố Thông Tin
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (16/01/19)
VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (09/01/20)
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (18/10/19)
VTB: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT tháng 10/2019 (08/10/19)
VTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Hạnh (04/09/19)
VTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Hạnh (30/08/19)
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 (13/08/19)
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (19/07/19)
VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (16/07/19)
VTB: Nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/19)
Hỗ trợ khách hàng
Bảo Hành
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư