Tiếng Việt | English Trang chủ | Hỗ trợ khách hàng | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Phân phối - Bảo hành Tuyển dụng
| Báo Cáo Tài Chính | Công Bố Thông Tin | Đại Hội Đồng Cổ Đông | Báo Cáo Thường Niên 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công Bố Thông Tin    
VTB :NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÁNG 2-2022
Chi tiết : ...
10/02/22
 
VTB : BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021
Chi tiết : ...
07/01/22
 
VTB :QĐ VV BAN HÀNH QC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Chi tiết : ...
29/12/21
 
VTB :NQ VV BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Chi tiết : ...
29/12/21
 
VTB :NQ VV BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Chi tiết : ...
28/10/21
 
VTB :QĐ VV BAN HÀNH QUY CHẾ KS NỘI BỘ CỦA CTY VTB
Chi tiết : ...
28/10/21
 
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH SĐ TỔ CHỨC & BẢN PHÂN CÔNG NV BAN TGĐ
Chi tiết : ...
18/10/21
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công Bố Thông Tin
VTB :NQ 23 Chi trả cổ tức (09/08/21)
VTB :QĐ 25-2021-QD-VTB-HDQT (09/08/21)
VTB :THAY ĐỔI GIẤY DKKD LẦN 12 (14/07/21)
VTB :BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG-2021 (13/07/21)
VTB :NGHỊ QUYẾT HĐQT T06-2021 (28/06/21)
VTB :QĐ VV MIỄN NHIỄM TGĐ (18/06/21)
VTB :QĐ BỔ NHIỆM TGĐ (18/06/21)
VTB : NQ HĐQT VV MIỄN NHIỆM-BỔ NHIỆM TGĐ (18/06/21)
VTB : Thông Báo Công Ty Kiểm Toán 2021 (16/06/21)
VTB : Nghị Quyết Về Việc Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Độc Lập 2021 (09/06/21)
Hỗ trợ khách hàng
Bảo Hành
Trung tâm bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Lỗi và cách khắc phục
Tải ứng dụng, logo
List bài hát Karaoke
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Phân phối - Bảo hành | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư